مجموعه تشریفات و خدمات مجالس موگه مجموعه تشریفات لوكس موگه (ورودى رایگان ) بابیش از یک دهه تجربه ازتولدتاعروسی کنار شماهستیم با ما همراه باشید (سالن اختصاصى شماره ١ دربند مجتمع مینا ورودى رایگان ظرفیت ١٥٠نفر با ٨ سال سابقه) و محلهاى اختصاصى دیگر با ورودى آشپزخانه اختصاصی موگه همایش،سمینار،عروسى،نامزدى،تولد،بعدتالار.. بالاترین کیفیت ومناسب ترین قیمت منوها باتوجه به بودجه و سلیقه شما دفتر مرکزی پل رومى: 02122634802 10 سال آگهی ثابت در روزنامه همشهری (تلفن هاى موگه را از 118بخواهید) تلفن همراه : 09126433918 مدیریت : مهندس ملایرى پور tag:http://muge.ir 2018-04-22T04:41:50+01:00 mihanblog.com مجموعه تشریفات موگه (تخفیف ویژه نوروز ورودى رایگان سالن دربندظرفیت١٥٠نفر) 2016-01-25T08:55:13+01:00 2016-01-25T08:55:13+01:00 tag:http://muge.ir/post/9 MU GE مجموعه تشریفات لوكس موگه(ورودى رایگان  )بابیش از یک دهه تجربهازتولدتاعروسی کنار شماهستیمبا ما همراه باشید(سالن اختصاصى شماره  ١ دربند مجتمع میناورودى رایگان ظرفیت ١٥٠نفر با ٨ سال سابقه)و محلهاى اختصاصى دیگر با ورودىآشپزخانه اختصاصی موگههمایش،سمینار،عروسى،نامزدى،تولد،بعدتالار..بالاترین کیفیت ومناسب ترین قیمت منوها باتوجه به بودجه و سلیقه شمادفتر مرکزی پل رومى: 0212263480210 سال آگهی ثابت در روزنامه همشهری(تلفن هاى موگه را از 118بخواهید)تلفن همراه : 09126433918مدیریت : مهندس ملایرى مجموعه تشریفات لوكس موگه
(ورودى رایگان  )
بابیش از یک دهه تجربه
ازتولدتاعروسی کنار شماهستیم
با ما همراه باشید
(سالن اختصاصى شماره  ١ دربند مجتمع مینا
ورودى رایگان ظرفیت ١٥٠نفر با ٨ سال سابقه)
و محلهاى اختصاصى دیگر با ورودى
آشپزخانه اختصاصی موگه

همایش،سمینار،عروسى،نامزدى،تولد،بعدتالار..
بالاترین کیفیت ومناسب ترین قیمت 

منوها باتوجه به بودجه و سلیقه شما
دفتر مرکزی پل رومى: 02122634802
10 سال آگهی ثابت در روزنامه همشهری
(تلفن هاى موگه را از 118بخواهید)
تلفن همراه : 09126433918
مدیریت : مهندس ملایرى پور
]]>